ALERGENY POKARMOWE PDF

pokarmowa), są alergeny pokarmowe (trofoalergeny). Są nimi glikoproteiny pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego zawarte w: mleku krowim, jaju kurzym, . Wstęp Dotychczas wykazano, że czynniki okołoporodowe…